מידע כללי

הכינוס יתקיים במלון רמדה, ירושלים, בימים 3-5 בפברואר 2013


מחירי השתתפות:

תשלום בפועלעד 22/01/2013אחרי 22/01/2013אחרי 31/01/2013
יום כינוס אחד400 ₪450 ₪500 ₪
שני ימי כינוס750 ₪850 ₪950 ₪
יום לימודים* (03/02/2013)150 ₪150 ₪200 ₪

תשלום מיוחד לסטודנטים**:
יום כינוס אחד – 350 ₪
שני ימי כינוס – 600 ₪
** סטודנטים במתכונת מלאה לשנת 2012-2013 באוניברסיטה או במכללה בלבד. חובה לצרף אישור לימודים.


המחירים לעיל כוללים:
כניסה למושבים, חומר הכינוס, ארוחת צהריים והפסקת קפה
* יום לימודים אינו כולל ארוחת צהריים


ביטולים:
אין ביטולים לאחר 15.01.13 אך ניתן לשלוח מחליף.


לנרשמים במקום לא מובטח חומר הכינוס


הרשמה מוקדמת הסתיימה – ניתן להירשם בכנס